Möjlighetsministeriet

Den ideella kulturföreningen Möjlighetsminsteriet verkar för ett berikande av kulturlivet genom att ge sina medlemmar det kreativa och administrativa stöd de behöver för att förverkliga sina idéer.

Föreningen kan ses som en stöttande plattform som ser till den frilansande kultursfärens behov och förenklar för kulturutövare att bedriva projekt genom att samordna resurser såsom administration, försäkringar och webbtjänster.

In English

The non-profit cultural association Möjlighetsministeriet works for enriching the cultural field by providing their members with the creative and administrative support they need to fulfill their visions.

Being a member in Möjlighetsministeriet means to be able to run artistic ideas under the umbrella of the organization, earning the benefits of shared resources such as administration, insurances and web services and at the same time democratically contribute to the economy of the organization. It also gives the chance to exchange ideas and resources with other artists.