Skriva kontrakt för uppdrag

Kontrakt ska finnas på plats före dess att arbete påbörjas. Att skriva ett kontrakt är alltid en förhandling mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare (MöMin). I vissa fall, framförallt i kommuniation med större organisationer, scener eller koreografer, så kommer Uppdragsgivaren med ett kontraktsförslag. I dessa fall granskar MöMin kontraktet och återkommer till Aktör och Uppdragsgivare. Om Uppdragsgivaren inte har något färdigt kontraktsförslag så förbereder MöMin ett kontrakt. Maila i dessa fall economy@mojlighetsministeriet.se och uppge följande uppgifter:

 • Vad är uppdraget (ex. “arbete som dansare för…”, “3 framföranden av föreställningen…”
 • Vilka utför uppdraget (namn på grupp, ev. personer)
 • Kontaktuppgifter för uppdraget (kontaktperson från gruppen)
 • Summa
 • Datum
 • Uppgifter för Uppdragsgivaren
  • Namn
  • Adress
  • Kontaktperson med mail och tel
 • Övriga villkor (ex. “Uppdragsgivaren ska stå för professionell ljustekniker, tillgång till närbeläget omklädningsrum, resekostnader o traktamente etc.)

Notera att Uppdragstagaren (den juridiska person som ansvarar för att uppdraget fullföljs) måste vara MöMin, kontraktet bör dock ange vilka som kommer att genomföra uppdraget. För exempel på kontrakt se föreningens hemsida. Kontraktet måste skrivas under av föreningens firmatecknare (Pelle Tillö / Aron Schoug) men inget hindrar att det också finns en rad där gruppens kontaktperson också skriver under.