Integritetspolicy

Integritetspolicy och hantering av personliga uppgifter

Möjlighetsministeriet respekterar och värnar mycket högt om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att lämna personliga uppgifter till oss. Vi har inrättat en ny integritetspolicy efter den nya lagen GDPR som gäller från och med 25e maj 2018.

Du kan läsa mer om GDPR här: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Vilka är vi?

Möjlighetsministeriet (den ideella föreningen och aktiebolaget) är personuppgiftsansvariga för dina personliga uppgifter.

Möjlighetsministeriet, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm

Möjlighetsministeriet ideell förening, organisationsnummer: 802450-7975

Möjlighetsministeriet AB (svb), organisationsnummer: 559062-5512

info@mojlighetsministeriet.se

Vilka personuppgifter hanterar vi?

När du blir medlem hos Möjlighetsministeriet samlar vi in och registrerar följande personuppgifter:

 • namn
 • kontaktuppgifter (telefonnummer, adress, mejl)
 • personnummer
 • bankuppgifter

När du blir anställd hos Möjlighetsministeriet samlar vi in och registrerar följande personuppgifter:

 • namn
 • kontaktuppgifter (telefonnummer, adress, mejl)
 • personnummer
 • bankuppgifter

Dig som vi har en affärsmässig kontakt med:

För att upprätthålla affärsmässiga kontakter och genom att vi följer god redovisningssed sparar vi nödvändig information om kunder och leverantörer.

Hur sparar vi dina personuppgifter?

Möjlighetsministeriet använder sig av 3 arkiv:

 • Molnarkivering (krypterat och lösenordsskyddat med personligt inlogg)
 • Bokföringsprogram (helt molnbaserat, lösenordsskyddat med personligt inlogg)
 • Fysiskt arkiv (kontrakt mm. i pappersform sparas i pärm på kontor och arkiveras därefter i 7 år enligt bokföringslagen)

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

För medlemmar samlar och registrerar vi dina personliga uppgifter för att kunna:

 • göra informationsutskick om ex. nyheter inom organisationen och kalla till möten
 • bevaka att föreningens medlemsregister är uppdaterat för att säkerställa dina demokratiska rättigheter som medlem gentemot föreningen

För anställda samlar och registrerar vi dina personliga uppgifter för att kunna:

 • betala ut löner, traktamenten och andra ersättningar
 • skriva kontrakt
 • skriva arbetsgivarintyg
 • bokföra verksamheten

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Möjlighetsministeriets administration, i dagsläget två personer, hanterar dina personuppgifter. Dina uppgifter kan lämnas till tredje part vid exempelvis kontraktskrivning och arbetsgivarintyg, men då endast efter begäran och överenskommelse av medlem eller anställd själv.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Medlemmar:

Dina uppgifter sparas hos Möjlighetsministeriet så länge du är aktiv som medlem, med aktiv menas att du betalt din medlemsavgift (sker en gång per år). Inaktiva medlemmars uppgifter raderas senast 6 månader efter att medlemskapet inaktiverats.

Anställda:

Som anställd sparas dina personliga uppgifter 7 år efter din senaste anställning. Dina uppgifter sparas i syfte att kunna redovisa verksamheten. 7 år efter senaste anställning raderas dina uppgifter från samtliga av våra arkiv.

Dina rättigheter

Som medlem och anställd har du rätt att:

 • begära utdrag ur register
 • begära att personuppgifter raderas eller ändras
 • klaga till Datainspektionen
 • ta tillbaka samtycke om personuppgifter

 

Vill du komma i kontakt med oss omkring ändring eller radering av dina personuppgifter kan du skriva till oss på info@mojlighetsministeriet.se. Har det förekommit felaktig hantering av dina personuppgifter kan du klaga till Datainspektionen, som är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddsförordningen.

Ändringar

Möjlighetsministeriets integritetspolicy uppdateras och justeras efter behov. Vid ändring av integritetspolicyn som är av avgörande betydelse informerar vi våra medlemmar och anställda. Senaste versionen finns alltid tillgänglig på hemsidan (mojlighetsministeriet.se).