Anställningsavtal

För varje anställningsperiod ska anställningsavtal skrivas. Enligt kollektivavtalet mellan Danscentrum och Teaterförbundet (vilket inom MöMin är det mest frekvent använda, självklart används andra avtal när detta är relevant) går det att anställa någon på visst antal Dagar, Veckor eller Månader, antingen på hel eller halvtid (dessa skall ej blandas inom kontrakt). Vid halvtid behöver antalet framförda föreställningar anges då förställningsersättning tillkommer.