Styrelsen

Ordförande: Aron Schoug

Kassör: Pelle Tillö

Ledamöter: Sara Andrén, Fredrik Söderström, Tiina Lehtimäki, Ida Niskanen och Tomas Bylund.