Styrelsen

Ordförande: Aron Schoug

Kassör: Pelle Tillö

Ledamöter: Fredrik Söderström, Ida Niskanen och Tomas Bylund.