Söka bidrag

Skicka ett utförligt utkast på er bidragsansökan till info@mojlighetsministeriet.se Senast två (2) veckor innan ansökningens deadline

  1. MöMin granskar att ansökan inte strider mot föreningens stadgar
  2. MöMin återkommer inom en vecka med feedback och hjälp utifrån efterfrågan och behov