Utgifter inom projekt (kvitton mm.)

Har du gjort utlägg för t ex kostym, resor eller scenografi inom ditt projekt och vill ha tillbaka pengarna behöver du lämna kvitton till oss innan vi betalar för utläggen. Är det fysiska kvitton behöver vi få dem per post, digitala kvitton skickas via mejl.

Fysiska kvitton:

  • Kvitton häftas / tejpas fast på vitt A4, ett kvitto per A4.

Vid sidan om kvittot skrivs:

  • Projektnummer
  • Namn på person som ska få tillbaka pengarna
  • Vad är det? Ex. Flyg Anton t/r Sthlm-Paris
  • Typ av kostnad? Ex. Resa

Skicka kvittona till: Möjlighetsministeriet, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm

Observera att du bör fota kvittona innan de skickas in. Dessa foton behöver inte skickas in till MöMin men är en säkerhet ifall att något skulle försvinna med posten och kan hjälpa kommunikationen.

Digitala kvitton:

Kvitto mailas till receipts@mojlighetsministeriet.se. Som ämnesrad anges projektnummer.

  • Projektnummer
  • Namn på person som ska få tillbaka pengarna
  • Vad är det? Ex. Flyg Anton t/r Sthlm-Paris
  • Typ av kostnad? Ex. Resa