Att sälja ett framträdande/tjänst

Det är viktigt att ha ett skrivet kontrakt före genomförandet av ett evenemang, detta för att alla försäkringar skall gälla och trygga att arvodet betalas ut. Att sälja ett evenemang bör alltså normalt se ut sm följer:

  • Få kontakt med en intresserad köpare
  • Skriva kontrakt
  • Genomföra evenemang
  • Fakturera