Aktör

Aktör kallas grupper eller enskilda kulturutövare som är anslutna till Möjlighetsministeriet. Begreppet används av MöMin för att tydliggöra administrationen, där varje aktör då är en egen organisatorisk enhet med egen ekonomi. En person kan vara både gruppdeltagare inom en aktör och samtidigt en egen aktör, det vill säga genomföra egna projekt.