Få ut lön

För att Möjlighetsministeriet skall kunna betala ut lön behöver personen som ska få ut lönen vara medlemmar (gå till “bli medlem”).

Observera att Möjlighetsministeriet tar 5% av alla intäkter för att finansiera föreningens verksamhet. För att kunna betala ut lön måste Möjlighetsministeriet betala sociala avgifter (till Skatteverket) och pensionsförsäkring (till Fora).

För att få en överblick över hur mycket pengar som kommer in på kontot (nettolön), hur mycket som går till skatt, soc. avg. och pension, vänligen se denna länk:

https://drive.google.com/open?id=1_0zGHCTJyzfX47QzYDLjZZzs1NkWKtGzcElrqK4yyHA

Kortfattat kan sägas att om en faktura på 10000 skickas för ett gig och detta ska tas ut helt och hållet som lön så kommer lite drygt 5000 nå den anställdas konto efter att MöMins 5% samt avgifterna och skatterna är dragna. (I slutet blir Mömins del nästan 10% av nettolön.)

 

Vad gäller lön finns det i huvudsak två vägar att gå:

  1. Anställning på max omfång arbetstid, i enlighet med minimilön i rådande kollektivavtal, för arbetet.
  2. Lön betalas i största möjliga omfång ut som traktamente.

MöMin tillämpar i regel alternativ 1.

Alternativ 1 innebär att kollektivavtal följs och att den anställda får maximal mängd dagar anställd som konstnär (som kan redovisas till ex. Arbetsförmedlingen), det resulterar även i att den anställda bygger på sin framtida pension och bidrar till samhällsbyggandet genom skatt och sociala avgifter.

 

Alternativ 2 innebär att den anställda får mer pengar in till sitt konto då traktamente är fritt från skatt och sociala avgifter. I de flesta fall (om inte den fakturerade summan är mycket hög) betyder det dock att det inte är möjligt att betala ut lön i enlighet med kollektivavtal för hela den anställda perioden.

För att beräkna hur mycket som behöver budgeteras för lön och hur många dagar / veckor / månader som anställningen täcker, vänligen använd denna länk:

https://drive.google.com/open?id=1ZBR-7zUKgDYuj16_oDZysvkkrW4hVJzhjoMraMhqLaE