Organisation

Möjlighetsminsteriet är en ideell medlemsbaserad kulturförening som vill främja kulturlivet genom att ge sina medlemmar det kreativa och administrativa stöd de behöver för att förverkliga sina idéer.

Föreningen drivs av en operativ ideell styrelse som arbetar för att stötta medlemmarnas kulturella initiativ utifrån behov och förmåga. Föreningen heläger även ett bolag med begränsad vinstutdelning (svb) varigenom merparten av den kulturella verksamhet drivs.

Föreningsinfo

Namn
Möjlighetsministeriet

Officiell förkortning
MöMin

Organisationsform
Ideell förening

Organisationsnummer
802450-7975

Datum för beslut om org nr av Skatteverket
2010-03-01

Registrerade för moms
Nej

Momsregistreringsnummer
Inget

Kontonummer
Bg 5051-0965

Bank
SEB

Firmatecknare
Aron Schoug, Per Tillö, Sara Andrén

Föreningens Ordförande och Kassör
Aron Schoug och Per Tillö

Bolagsinfo

Namn
Möjlighetsministeriet AB (svb)

Organisationsform
Aktiebolag (svb)

Organisationsnummer
559062-5512

Grundat år
2016

Registrerade för moms
Ja

Momsregistreringsnummer
SE559062-551201

Kontonummer
Bg 5150-3415

IBAN
SE1550000000052311170252

BIC
ESSESESS

Adress till bank
SEB
106 40 Stockholm

Verkställande direktör / Styrelseledamot
Per (Pelle) Tillö

Styrelsesuppleant
Aron Schoug