Samarbeten mellan aktörer

Möjlighetsministeriet uppmuntrar till samarbeten och nätverkande mellan aktörerna som är anslutna till föreningen. Föreningen anordnar medlemsmöten ca 4 gånger per år för att utveckla föreningen i samråd med medlemmarna, samt utbyta idéer för samarbeten och gemensamma projekt. Aktörer är också välkomna att kontakta styrelsen vid intresse för att utveckla samarbetet med andra aktörer.