Facebookgrupp

Idén är att Facebookgruppen ”Möjlighetsministeriet” ska vara en plats att utbyta aktuell information, både mellan medlemmar och mellan styrelse och medlemmar. Essentiell medlemsinformation sköts via mail. Enbart medlemmar har tillgång till gruppen, det är alltså inte en informationskanal utåt. Det finns också en grupp som heter gamla MöMingruppen som är stängd för vidare poster.