Finansiering av Mömin

För att finansiera Möjlighetsministeriets verksamhet bidrar samtliga aktörer med 5% av sina intäkter. Detta gäller för intäkter som bidrag, försäljning, gåvor, biljettintäkter och intäkter från gatuspelningar. Det enda undantaget är traktamente som betalas i sin helhet till arbetstagaren. De 5% av intäkterna går till att täcka gemensamma kostnader kring administration, bankkostnader, försäkringar, porto etc. samt att utveckla föreningens infrastruktur och övriga stödfunktioner.